Таймерна система


изтеглиподробна инструкция за таймер за билярд
ABC  System

(Advanced Billiard Control System)

  ver.2.0

Система за управление и контрол на различни видове игри и съоръжения. Намира основно приложение в развлекателния и увеселителен бизнес. В хотели, игрални зали, клубове, увеселителни паркове и др., там където е необходима прецизна работа и стриктен контрол на различни машини и съоръжения, като билярд, джаги, дартс, хокей, тенис, сауни, различни видове осветление и т.н.. С помощта на Интернет връзка вие може да осъществявате контрол от всяка точка на света без да нарушавате цялостната работа на системата.Инструкция за използване

Съдържание:

стъпка_1:   Включване на системата:

стъпка_2:   Настройка на идентификатори и групи:

стъпка_3:   Настройка на валута и цени:

стъпка_4:   Оператори и пароли за достъп:

стъпка_5:   Карти за отстъпка (VIP Cards):

стъпка_6:   Предплатени карти (Prepaid Cards):

стъпка_7:   Проверка на карти:

стъпка_8:   Управление на съоръженията (игрите):

стъпка_9:   Наблюдение на включените съоръжения:

стъпка_10:   Контрол (проверка на статистиката):

стъпка_11:   обновяване на софтуера (Update):
Свържете всички елементи от системата по една от указаните схеми:

схема_1    Свързване на системата с PoE модули.

схема на свързване на таймерна система

схема_2    Свързване на системата с WiFi модули.

как се свързва таймер за билярд
стъпка_1:Включване на системата

1.1  Настройте вашия мрежов адаптор, така да че получи автоматично IP от локалната мрежа.

1.2  Стартирайте интернет браузър (Internet Explorer, Opera, Firefox, Crome) и напишете в адресната лента http://10.0.0.1 или abcsystem

1.3  Въведете името и паролата за достъп по подразбиране:  user: admin   password: admin

включване на таймер за билярд

1.4  Свържете всички модули към системата по една от указаните по-горе схеми. След като бъде открит ABC Модул   (независимо от това дали е PoE Mодул или Wi-Fi Модул), той ще се появи на екрана.


- към съдържание -

стъпка_2:Настройка на идентификатори и групи

2.1  Уникален номер на модула

От менюто Settings изберете Main
В колона ID No. на таблицата ще видите уникалния номер на всеки модул

настройване на билярден таймер

ВНИМАНИЕ!   Това е фабричен номер, който не може да бъде променян (изтриван) при никакви обстоятелства. При свързване на модула към системата, номера излиза автоматично и може да ви послужи като ориентир за контрол на дадено съоръжение.2.2  Регистриране на имена на модули

От менюто Settings изберете Main
В колона Name (име) запишете името на съоръжението (играта). Възможната дължина е до 10 знака.

регистриране на модул на таймер за билярдни маси

За запазване на настройките натиснете Submit2.3  Идентификация на модули

От менюто Settings изберете Main
Колона Identification (идентификация) съдържа поле с падащи менюта (Pool, Snooker, Soccer, Tennis, Poker ………). Това са групи за идентификация на съоръженията (игрите). Задайте подходящата група.

идентификация на модул при таймер за билярдни маси

За запазване на настройките натиснете Submit2.4  Изтриване на неработещи модули

От менюто Settings изберете Main
Ако модула не ви е нужен, може да го премахнете от системата. От подменю Delete (изтривам) активирайте прозореца за изтриване на модул. Изтриването е възможно единствено, ако модула е изключен от кабела.

изтриване на модул на таймер за билярд маси

За да потвърдите изтриването натиснете OK

За запазване на настройките натиснете Submit


- към съдържание -

стъпка_3:Настройка на валута и цени

3.1  Въвеждане на валута:

От менюто Settings изберете Pricelist
В полето Currency (валута) запишете вида на валутата, с която желаете да работитe.

въвеждане на валута при таймера за билярдни маси

За запазване на настройките натиснете Submit3.2  Въвеждане на цена за предплатени карти:

От менюто Settings изберете Pricelist
В таблицата Prepaid Cards (предплатени карти) въведете часовете и сумите, с които ще се зареждат предплатените карти на вашите клиенти.

записване на предплатени карти при таймера за билярдни маси

За запазване на настройките натиснете Submit3.3  Въвеждане на цени за идентификационни групи:

От менюто Settings изберете Pricelist
За всяка идентификационна група (Pool, Snooker, Soccer, Tennis, Poker ……) ще получите таблица. В нея запишете цените за всеки ден и час от седмицата.

идентификационни групи при таймер за билярд маса

За запазване на настройките натиснете Submit


- към съдържание -

стъпка_4:Оператори и пароли за достъп

4.1  Добавяне на оператор:

От менюто Settings изберете Users
С бутона Add New User (добави нов потребител) отворете прозореца за добавяне на оператори.

парола за таймер за билярдни маси

В полето UserName (име на оператора) запишете името (до 15 знака), а в Password (парола) паролата на новия оператор.

потребител на таймера за билярдна маса

От падащото меню Level (ниво) определете нивото му на достъп до системата.

нива на достъп до таймера за билярд

За запазване на настройките натиснете OK

Важно !!!

За по-голяма сигурност ABC Application Server  предоставя възможност за работа на няколко нива. Всяко ниво е достъпно само с парола и има определени функции относно управлението на системата.

ниво 1:   Disable - потребителя е регистриран в системата, но временно няма достъп до нея.

ниво 2:   User - (рецепция, бар, сервитьор) - има възможност да стартира, спира и наблюдава работата на съоръженията от системата. Може да вижда само собствената си статистика.

ниво 3:   Manager - (отговорник, управител, мениджър) - освен функциите на ОПЕРАТОР, може да издава предплатени и VIP карти. Може да вижда статистиката на всички потребители.

ниво 4:   Admin - (доверено лице, собственик) - пълен контрол и достъп до всички нива на системата, като има възможност да прави всякакви промени независимо от часа и мястото, на което се намира. Може да настройва системата както по групи и видове използвани съоръжения така и по различни тарифи и валути, да определя нивата на достъп на останалите потребители в системата.4.2  Редактиране на оператор:

От менюто Settings изберете Users
След като са въведени в системата, данните на всеки оператор могат да бъдат редактирани. От подменю Edit (редактирам) активирайте прозореца за редакции.

редакция на потребител на таймер за билярд

Направете нужните промени.

промяна на оператор за таймер на билярдни маси

За запазване на настройките натиснете OK4.3  Изтриване на оператор:

От менюто Settings изберете Users
От подменю Delete (изтривам) активирайте прозореца за изтриване на оператор.

изтрий оператор при таймерна система за билярдни маси
потвърди изтриването на оператора на билярдната система

За да потвърдите изтриването натиснете OK


- към съдържание -

стъпка_5:Карти за отстъпка (VIP Cards):

5.1  Добавяне на карта за отстъпка:

От менюто Settings изберете VIP Cards
С бутона Add New Card (добави нова карта) отворете прозореца за добавяне на нова карта.

вип карта за таймера за билярдни маси

Появилия се прозорец ви подсказва, че няма карта. Поставете карта на четеца.

вип карти при таймера за билярд маси

Сега запишете името (до 20 знака) и процента отстъпка, който ще използва клиента.

вип карта за таймерна система за билярд

За запазване на настройките натиснете OK


Забележка: За ваше удобство, при ремонтни дейности, налагащи постоянна работа на едно съоръжение (лампа), може да направите сервизна карта със 100% отстъпка. Това няма да повлияе в крайния резултат на отчетите на оборота за деня.5.2  Редактиране на карта за отстъпка:

От менюто Settings изберете VIP Cards
От подменю Edit (редактирам) отворете прозореца за редактиране на карта за отстъпка.

промяна на вип карта за таймер система за билярд

В полeтата запишете вашите редакции, съответно за името (до 20 знака) и процента на отстъпка.

редактиране на вип карта в таймерна билярд система

За запазване на настройките натиснете Update5.3  Изтриване на карта за отстъпка:

От менюто Settings изберете VIP Cards
От подменю Delete (изтривам) активирайте прозореца за изтриване на карта за отстъпка.

изтриване на потребител на таймер за билярд
инсталирай нова билярдна таймерна ситема

За да потвърдите изтриването натиснете OK


- към съдържание -

стъпка_6:Предплатени карти (Prepaid Cards):

6.1  Добавяне на предплатена карта:

От менюто Settings изберете Prepaid Cards
С бутона Add New Card (добави нова карта) отворете прозореца за добавяне на нова карта.

предплатена карта за билярдна система

При наличие на карта върху четеца в полето Card (карта) ще се появи номера на картата. Запишете името на собственика в полето Name (име).

четец за билярдна таймер система

За запазване на настройките натиснете OK


Новата предплатена карта е добавена в списъка и остава да бъде заредена (виж. точка 6.4)6.2  Редактиране на предплатена карта:

От менюто Settings изберете Prepaid Cards
От подменю Еdit (редактирам) отворете прозореца за редактиране.

редактиране на предплатена карта за билярд таймер

В полето за име на притежателя запишете нужните промени (до 20 знака).

притежател на карта за билярд таймер

За запазване на настройките натиснете Update6.3  Изтриване на предплатена карта:

От менюто Settings изберете Prepaid Cards
От подменю Delete (изтивам) активирайте прозореца за изтриване на предплатената карта.

изтрий притежател на билярд таймер
искам предплатена карта за билярд

За да потвърдите изтриването натиснете OK6.4  Зареждане на предплатена карта:

Сложете картата на четеца. От менюто Home изберете Card Information

зареждане на предплатена билярдна карта

В отворения прозорец ще видите номера на картата, името на собственика и размера на предплатените часове. Ако клиента желае да зареди картата, изберете определената от него сума и кликнете върху нея. Така стойността в полето Prepaid Time (предплатено време) ще бъде променена.

имам предплатена карта за таймер билярд

За да се откажете от зареждане на картата натиснете Cancel


- към съдържание -

стъпка_7:Проверка на карти:

7.1  Проверка на карта за отстъпка (VIP Card):

От менюто Home изберете Card Information

провери билярдния таймер

Появилия се прозорец ви подсказва, че няма карта на четеца.

имам карта за билярд

Сложете картата и ще получите нейните данни.

вип карта за билярд

За да излезете от менюто натиснете Cancel7.2  Проверка на предплатена карта (Prepaid Card):

От менюто Home изберете Card Information

провери предплатена таймерна карта

Появилия се прозорец ви подсказва, че няма карта на четеца.

имам карта за билярд

Сложете картата и ще получите нейните данни.

данни на билярдна карта

За да излезете от менюто натиснете Cancel


- към съдържание -

стъпка_8:Управление на съоръжения (осветление):

8.1  Стартиране на модул без карта:

Изберете меню Home.
В прозореца за съответната игра натиснете еднократно бутона START (старт).

как да пусна игра на билярд

В полето Card (карта) ще получите съобщение, което ви показва, че няма карта на четеца. Ако искате да активирате модула без карта натиснете ОК .

как да пусна билярда8.2  Стартиране на модул с карта:

Изберете меню Home.
Сложете карта на четеца. В прозореца за съответната игра натиснете еднократно бутона START (старт).

как да играя билярда с карта

В полето Card (карта) ще видите името на нейния собственик и процентите на отстъпката, която той използва. Ако искате да активирате модула с тази карта натиснете ОК .

собственик на карта за билярд8.3  Спиране на модул:

Изберете меню Home.
В прозореца за съответната игра натиснете еднократно бутона STOP (стоп).

не мога да спра да играя билярд

- към съдържание -

стъпка_9:Наблюдение на включените съоръжения (игри):

9.1  Групи от съоръжения

Изберете меню Home.
Когато вече имате избрана група за идентификация на съоръженията (виж точка 2.3), всяка една от тях ще излезе като подменю към бутона Home. Програмата автоматично ще ви насочи към бутона All. Чрез него се виждат всички включени в момента съоръжения (игри).

как работи таймер за билярд

Вие ще можете да ги следите и по групи. Изберете друг бутон от подменюто (например Pool). Така ще видите всички включени в момента билярдни маси. По същия начин може да проследите останалите групи Snooker, Soccer, Tennis ......

как работи таймерната ситема за билярдните маси

..... джакузи

джакузи с таймерна система

..... сауна

сауна с таймерна система-

9.2  Прозорец на модула и неговата информация

Изберете меню Home.
Всеки модул излиза в отделен прозорец и изобразява избраното от вас съоръжение (виж точка 2.3)


например прозореца Snooker

снукър таймер

В горния ляв ъгъл на прозореца е идентификатора на играта. Това е името, което сте и дали, за да я разпознавате (виж точка 2.2)

пул таймерна програма

Под него е името на клиента, който я използва в момента.
(Забележка: Тази функция е видима само при използване на регистрирана карта)

софтуер за билярд

Ако използвате ABC MF Модул (ABC Multifunctional Module) може да визуализирате и температурата в джакузито, сауната или тази на плота при карамболните маси.

софтуерна програма за билярдни маси

В долния ляв ъгъл на прозореца е информацията за изминалото време. В случай, че се използва предплатена карта (Prepaid Card) ще се появи надпис за изминалото време (Elapsed Time)

изиграно време в билярдна таймерна програма

В долния десен ъгъл е дължимата от клиента сума. В случай, че се използва предплатена карта (Prepaid Card) ще получите информация за оставащото предплатено време (Prepaid Time)

предплатено време при игра на билярд

Ако прозореца е с намалени цветове (или е черно-бял) означава, че ABC Модула е изключен или има повреда във връзката с него. Въпреки това софтуера се грижи времето и цената да бъдат правилно отчетени. След възстановяване на прекъсването той ще изпише реалните стойности.

изключен модул при игрите на билярд

- към съдържание -

стъпка_10:Контрол (проверка на статистиката):

ABC System изгражда подробна статистика. Тя записва оборотите на средства, регистрации и други направени промени във всеки един момент. Така собственика на системата добива по-пълна и ясна представа, както за работата на системата като цяло, така и поотделно за всяка една машина (игра, лампа, съоръжение и т.н.).10.1  Търсене по оператори

Изберете меню Statistic.
От падащото меню User (потребител) задайте на кой от операторите на системата искате да направите проверка. Тя може да бъде поименна или обща с бутона All (всички).

търсене при билярдната система

За да стартирате търсенето натиснете Filter10.2  Търсене по дати

Изберете меню Statistic.
От меню From (от) изберете началната дата на проверявания период, а крайната от меню To (до). Може да ограничите периода на проверка дори само до дните и часовете, които ви интересуват..

търсене в билярд таймер
как да намеря билярдна таймер система

За да стартирате търсенето натиснете Filter10.3  Търсене по клиентски карти

Изберете меню Statistic.
Ако желаете да проверите статистиката на клиент с карта, изберете неговото име от падащото меню Card (карта).

търся таймерна система за билярд

За да стартирате търсенето натиснете Filter10.4  Съдържание на таблицата за статистика

Изберете меню Statistic.
След като активирате дадената справка, ще получите таблица с резултати.

статистика на билярдния таймер

Означения на колоните:

User (потребител) - показва кой от операторите е извършил действието.

ID (идентификационен номер) - показва уникалния номер на модула.

Name (име) - показва името на модула.

Card (карта) - показва номера и името на притежателя на картата, % отстъпка или оставащи предплатени часове.

Name (име) - показва името на модула.

Start (старт) - показва датата и часа на стартиране на модула.

Stop (стоп) - показва датата и часа на спиране на модула.

Duration (продължителност) - показва колко време е работил модула.

Sum (сума) - показва размера на сумата получена от оператора.


- към съдържание -

стъпка_11:Обновяване на софтуера (Update):

От меню Settings изберете Update.

софтуер за билярд

Посочете мястото на файла и стартирайте с бутона Update (обновяване).

ъпгрейд на билярден таймер

Важно:  Обновяването да се извършва само при изключени съоръжения (игри) с бутона STOP !Back to Top