- назад -


ABC  System

(Advanced Billiard Control System)

  ver.2.0


Видео инструкция

Съдържание:


No Video

Включване на системата

как да включа билярд таймер

 • какво трябва да знаете за първоначалното пускане на системата


Настройка на идентификатори и групи

инструкция с видео за билярд таймер
 • уникален номер на модула
 • регистриране на имена на модули
 • идентификация на модули
 • изтриване на неработещи модули

Настройка на валута и цени

филмите за билярдните таймери

 • въвеждане на валута
 • въвеждане на цена за карти
 • въвеждане на цени за групи

Оператори и пароли за достъп

филми за билярдни таймери

 • добавяне на оператор
 • редактиране на оператор
 • изтриване на оператор

Карти за отстъпка (VIP Cards)

филм за билярдния таймер

 • добавяне на карта за отстъпка
 • редактиране на карта за отстъпка
 • изтриване на карта за отстъпка

Предплатени карти (Prepaid Cards)

видео инструктаж за билярден таймер
 • добавяне на предплатена карта
 • редактиране на предплатена карта
 • изтриване на предплатена карта
 • зареждане на предплатена карта
No Video

Управление на съоръженията

видео инструкция за таймер за билярд

 • стартиране на модул без карта
 • стартиране на модул с карта
 • спиране на модул
No Video

Наблюдение на съоръженията

видео инструкции за билярденни таймери

 • групи от съоръжения
 • прозорец на модула
 • информация в прозореца

Проверка на статистиката

видео инструкция за билярден таймер
 • търсене по оператори
 • търсене по дати
 • търсене по клиентски карти
 • съдържание на таблицата
Back to Top